Kräftfiske 2023

OBS! Pågrund av rådande omständigheter med höga flöden har styrelsen valt att utöka årets kräftfiskeperiod med 2 helger, detta för att hålla beståndet nere. Se datum nedan i rött.


Kräftfiske får endast bedrivas av fiskerättsinnehavare.

Fisket maximeras till 10 kräftburar/mjärdar per fiskerättsbevis.

Kräftfisket sträcker sig över sex helger i rad.

Fiskerättsbevis ska lösas senast 28/7


2023-08-04 -> 2023-08-07

2023-08-11 -> 2023-08-14

2023-08-18 -> 2023-08-21

2023-08-25 -> 2023-08-28

2023-09-01 -> 2023-09-04

2023-09-08 -> 2023-09-11

2023-09-15 -> 2023-09-18

2023-09-22 -> 2023-09-25


Fisket är tillåtet fredag kl 17.00 -> måndag kl 10.00

burar ska tas upp dagligen, får inte ligga i mellan 10.00-17.00


Felmärkta/omärkta burar tas om hand av Avesta Norra FVO