Isättning av fisk

(Bild över asköforsen)


Föreningen har ambition att sätta ut fångstfärdig öring 1-2 ggr/år. Föreningen försöker även att upprätthålla beståndet av Gös genom återkommande mindre isättningar.