(Bild från Askön)


Föreningen har ambition att sätta ut fångstfärdig öring 1-2 ggr/år. Föreningen försöker även att upprätthålla beståndet av Gös genom återkommande mindre isättningar.

Avesta norra fiskevårdsområde

epost: info@anfvo.se