Regler för fiske

Fiskeregler:

Max ett fiskekort per person.

Endast 2 spön per fiskekort.

Fiskerättsbevis gäller alla som är skrivna på fastigheten.

Allt fiske som vittjas, typ nät, ryssja, mjärde och långrev tillåts endast fiskerättsinnehavare.

Dessa måste vara synligt (ovan vattenytan) uppmärkta med namn.

Mörtstugor tillåts endast fiskerättsinnehavare. Dessa skall vara synligt uppmärkta.

Saxfiske och ståndkrok förbjuds.

Angling begränsas till 12 don per fiskekort/rätt.

Minimilängd för Gös och Öring, 40 cm. Harr 35 cm.

Maxmått för Gös: 70cm

Max 3 laxartade fiskar och Gös per dygn och kort

och totalt sex laxartade fiskar och Gös per vecka, söndag till söndag.

Barn/Ungdom under 15år, fiskar fritt med toppknuten lina.


Kräftfiske:

Kräftfiske får endast bedrivas av fiskerättsinnehavare.

Fisket maximeras till 10 kräftburar/mjärdar per fiskerättsbevis.


Fisket är tillåtet fr.o.m. :


 2021 
 
 

               

Andra fredagen i Augusti
med start klockan 17,00 till 10,00 dagen efter, Fredag till Måndag , sex (6) helger i följd.
 


OBS! Burarna ska tas upp (uppehåll dagligen) mellan kl. 10.00–17.00.

Omärkta burar tas om hand av FVO.


Burarna ska tas upp (uppehåll dagligen) mellan kl. 10.00–17.00.

Omärkta burar tas om hand av FVO. 


Fiskerättsbevis ska införskaffas senast 2020-08-07OBS!!

FISKET SKA SKE I SPORTFISKEMANNAMÄSSIG ANDA.

Fiske som bedrivs för kommersiellt ändamål beivras.


Grupper:

Skolklasser och andra organisationer kan under ordnade former, med ledare, fiska gratis efter ansökan och godkännande av föreningens ordförande eller kassör. Se under länken Styrelsen.

Tävlingsfiske:

Dispens:

Dispens mot regler kan lämnas av Fiskevårdområdets styrelse.